Tjek anmeldelserne inden du køber noget med online rabat

Selvom der er rigtig mange gode og reelle online rabatter at hente på nettet, så bør du som tommelfingerregel altid tage dine forholdsregler inden du anvender rabatkoden og oplyser dine kreditkort oplysninger. Desværre findes der også utroligt mange ’scams’ og falske rabatkoder, som kun har til formål at rippe dit betalingskort for penge. Derfor er det som udgangspunkt altid godt at tjekke en online virksomheds anmeldelser på eksempelvis Trustpilot eller lignende, så du kan se, hvad andre skriver om virksomheden og eventuelt også, hvad de skriver om deres rabatkode.

 

Anmeldersites blåstempler hjemmesider og virksomheder

Der skal ikke herske tvivl om, at får man som virksomhed gode anmeldelser på Trustpilot eller andre anmeldersites, så er sandsynligheden for at få nye kunder meget større, end hvis du har ringe anmeldelser. Eksempelvis har mange online casinoer lave karakterer hos Trustpilot, og er ofte det sted brugerne af online casinoerne advarer andre potentielle brugere mod at besøge og bruge spiludbyderen. En af de online casino udbydere, som scorer højest blandt brugerne er Spillehallen, hvilket er kæmpe fordel for virksomheden. Du kan blandt andet læse en anmeldelse af Spillehallen her og finde ud af, hvorfor Spillehallen scorer karakteren 7,5 ud af 10 efter brugernes anmeldelser.

 

Flere gode råd til sikker e-handel

Der skal ikke herske tvivl om, at det kan være svært at gennemskue, hvilke hjemmesider og virksomheder der er utroværdige, og hvor man skal holde sig langt fra deres rabatkoder. Derfor får du her 5 gode råd til sikker e-handel:

 

  1. Se efter e-mærket

 

  1. Undersøg sælger/virksomheden

 

  1. Betal altid med betalingskort

 

  1. Læs salgs- og leveringsbetingelserne

 

  1. Gem kvitteringen

 

Disse 5 råd sammenkoblet med anmeldersites som Trustpilot vil give dig et godt fundament for sikker e-handel, og kan få dig helskindet igennem dit næste online køb med en rabatkode. Derudover vil det også være nærliggende at bruge sider med online rabatter, som du eller dine venner tidligere har anvendt.

OnlineRabat.dk - Rabatkoder og Tilbud
Logo
Enable registration in settings - general

Registration complete !

Show

Reset your password

Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Check your e-mail for the confirmation link.

Close